Klik på ovenstående billede, og få adgang til den sprit ny kvalitetsrapport for Viby Skole.

Større åbenhed om folkeskolernes resultater

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, lancerer et nyt værktøj, som gennem lettilgængelig grafik og fleksibel adgang til data skal give skolebestyrelser, forældre, elever, lærere, skoleledere, politikere med flere et bedre og mere nuanceret grundlag for at udvikle skolerne og vælge skole til deres børn. Åbenhedsinitiativet er et redskab til at udvikle skolerne og styrke alle børns læring.

Kilde: Undervisningsministeriet

 

Følg os på Facebook