God sommer


SÅDAN KOMMER DU I KONTAKT MED OS I SOMMERFERIEN

Følgende ledelsespersoner kan kontaktes i tilfælde af utilsigtede hændelser:

Skole / SFO:

 

Uge:

Ansvarlig leder,

Stilling og navn

Telefon:

 

26

 

Dorte Jensen

41 85 51 93

 

27

 

Dorte Jensen

41 85 51 93

 

28

 

Dorte Jensen

41 85 51 93

 

29

 

Henrik Kallestrup

41 85 90 85

30

 

Søren Hebsgaard

Lene Moeskjær

20 26 80 02

24 89 80 35

31

 

Stine Tegen

51 15 53 90

32

 

Henrik Kallestrup

41 85 90 85

33

 

Henrik Kallestrup, Skole

Vivi Andersen, SFO

41 85 90 85

 

 

Teknisk service kan i hele ferieperioden kontaktes på telefon:             20 26 80 02

Vigtige oplysninger for kommende skolestartere

August

14. august klokken 09:00, samles de nye 0. klasse på græsplænen ved skolens flagstang, Efter en kort velkomst vil de nye elever og forældre, blive fulgt til de respektive klasselokaler. Forældrene forlader klasserne efter ca. 30 minutter, hvorefter børnene fortsætter skolegangen alene.  Børnene skal medbringe madpakke. Skoledagen slutter kl. 14, hvorefter børnene går i SFO. 

Vi anbefaler at børnene starter i SFO i ugen inden skolestart, så ikke alt er nyt på en gang.

Forældremøde med lærere og pædagoger afholdes onsdag den 30. august. Nærmere om tidspunkt og sted følger medio august.

SFO i Sommerferien og SFO-organisering i ombygningsperioden

Sommerferien – uge 26, 27, 28, 31, 32 er alle SFO’ ens børn samlet på Grundtvigsvej

 – så det er altså også her at de kommende skolestartere skal møde ind, når de starter i SFO den 1.8.2017

Uge 29, 30

SFO afholdes på:

Vestergårdsskolens SFO:
Ormslevsvej 75, 8260 Viby J. Telefon 87139922
Åbningstider: man-tor kl. 6.30-17. Fre. Kl. 6.30-16.30

Der vil være pædagoger fra alle tre SFOer fordelt ud over hele dagen.

                                                               oooOOOooo

SFO-start 2017/18

For at minimere gener forårsaget af ombygning på skolens matrikel, har vi besluttet at SFO, fra 14.8.2017 og frem til ombygningen står færdig, organiserer sig på følgende måde:

0.-1.kl. skal i SFO-tiden være på vores afdeling på Grundtvigsvej 26, tlf. 29 20 40 33

Når undervisningen slutter, følger pædagogerne børnene fra skolen til Grundtvigsvej.

Børnene kommer ikke tilbage til skolen, men skal hentes på Grundtvigsvej, hvor følgende personale tilknyttes:

Jana, Heidi, Denis, Karin, Helle, Rikke, Ole

Herudover kommer Per én eftermiddag om ugen, hvor han står for bålaktivitet.

2.-3.kl. skal i SFO-tiden være på vores afdeling Kirkevej med base øverst i rød bygning: Lokale 10 og 12 med Krea imellem.

Herudover vil de klasselokaler, som nuværende 2.b har og de kommende 2.klasser skal være i, også blive benyttet efter behov.

Personale på Kirkevej vil være:

Narendra, Fie, Mia, Signe, Christian, Karen, Emma

Vivi vil være tilknyttet begge afdelinger.

Morgenåbning fortsætter som hidtil i lokale 39 (nuværende blæksprutterum/0.A), men vil blive flyttet til 2.-3.klassernes basislokaler, hvis det pga. byggeriet ikke vil være hensigtsmæssigt at gøre brug af SFO-bygningen.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer.

De bedste hilsner og på gensyn.

Stine Valsgaard Tegen

Vivi Andersen

Følg os på Facebook