26. februar 2015

Sikker skolevej

Alle skoler har i 2010-2011 haft besøg af Trafik og Veje samt Børn og Unge som en del af skolevejsanalysen. Her er der blevet set på, hvad der kan gøres, for at gøre skolevejene mere sikre og mere trygge.

I den forbindelse er turen nu kommet til Holme Ringvej, hvor man nu er påbegyndt det fra Viby Skoles side længe ønskede arbejde, med at anlægge cyklesti, for at trafiksikre denne meget trafikerede skolevej.  

Grundet dette vejarbejde vil vi gøre opmærksom på at der IKKE er skolepatruljer ved fodgængerfeltet Fredensvej/ Holme Ringvej ,  hvorfor al færdsel skal foregå med stor forsigtighed, idet gravemaskiner, jordvolde mm.  begrænser udsynet for ALLE trafikanter. Vi anbefaler i anlægsperioden at fodgængerfeltet ved Skanderborgvej benyttes .  

Anlægsarbejdet forventes færdiggjort i løbet af foråret 2015.

Følg os på Facebook