Viby Marked 2016

Kære forældre!

Så er der atter tid for Viby Marked!

Lørdag den 3. september 2016 kl. 10 - 14

Vi håber igen i år, at rigtigt mange forældre og elever på Viby Skole vil deltage i vores

 årlige marked i skolegården, hvor der kan sælges og købes alt, hvad hjertet begærer. En 

stadeplads koster stadig kun 25 kr, et bord kan dertil lejes for kr. 20. Bord og stadeplads 

betales på selve dagen. Stadepladser bestilles via skolens kontor på vib@mbu.aarhus.dk.

Ud over de mange "lopper" kan der også købes øl, vand og grillpølser, ligesom skolebesty

relsen også sælger kaffe, the og kage.

Støt op om arrangementet og få en hyggelig dag, hvor du kan møde en masse mennesker 

med tilknytning til Viby Skole.

Bedste hilsner

Henrik Kallestrup
Skoleleder

Skolevejsanalyse

Aarhus kommune Vej og Park samt repræsentanter for BU og skolens ledelse, har afholdt den 5 årlige skolevejsanalyse.

Undersøgelsen er en opdatering af skolevejsanalysen fra 2010-2011,formålet med analysen er at udpege anbefalede skoleruter mellem hjem og skole og finde frem til, hvilke forbedringer der skal til for, at trafiksikkerheden bliver optimeret på disse ruter. Dette bliver gjort med fokus på, at børn har forskellige færdigheder til at færdes i trafikken alt efter deres alder.

Af forhold som vi selv alle kan gøre noget ved, skal især nævnes punkt 2. hvor der forsat ligger en meget stor udfordring i at få bilistforældre til at benytte parkeringspladserne ved kirken og Viby Torv som elevafsætnings holdeplads.

Vi henviser til nedenstående link, her finder du vejledning og oplysning vedr. af og påsætning af elever:

http://viby-skole.skoleporten.dk/sp/36692/foreside?pageId=3414fd8f-ab8c-43fa-bd4a-70d5ff88c574

 

Besigtigelsespunkter

1. Kirkevej / Grundtvigsvej

Lysreguleringen skifter med forskellige intervaller afhængig af gå/køreretningen. Det betyder, at flere elever/voksne tror der er fejl på reguleringen,

Og derfor går over for rødt.

Næsten dagligt ses ’nærved-ulykker’ i lyskrydset – hvor cyklister fra Grundvigsvej og Fredensvej ofte overses af bilister der drejer fra Grundtvigsvej

mod Viby Torv. Markering med blå felter – eller lignende kunne være ønskeligt.

2. Kirkevej

Problemer med afsætning af elever på Kirkevej ved indkørslen til skolen. Ønske om parkerings-/standsningsforbud på strækningen.

3. Holme Ringvej

Ønske om en mere tydelig markering af området. Det har tidligere været talt om at markere/beklæde vejen med rødt/blåt vejbanefarve. Det er den vej hvor skolepatruljen har sværest ved at bremse trafikken, bl.a. pga. helleanlægget.

Skolevejsanalysen har resulteret i ovenstående prioritets liste over alle vore ønsker, som vi mener, kan være medvirkende til fremtidige forbedringer, der vil give mest sikker skolevej for pengene.

 

Elevernes Idrætsdag 2016

Vigtig besked ang. gå-vejen til Grundtvigsvej, når man skal i SFO mv.

 

Spejderhytten på grunden skal rives ned, og da det er store maskiner, som skal gøre arbejdet, må man  ikke krydse området.

Nedrivningsarbejdet  er i uge 33-34

Alle børn skal derfor gå af Grundtvigsvej til SFO, fra uge 33.

Vil I snakke om det hjemme, så skal vi nok minde børnene om det, når de går fra Kirkevej.

 

Mvh

Vivi Andersen og Stine Tegen

Følg os på Facebook