Forældretilfredshed 2015

Hvert andet år undersøger Aarhus Kommune forældrenes tilfredshed med dit barns eller børns dagtilbud, skole, SFO eller klub.

Din mening som forældre er vigtig i indsatsen for at vi kan forbedre kvaliteten i om omkring skolen og vor SFO.

I Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse kan du som forældre bidrage ved at give din mening til kende. Dit svar vil blive brugt af skolens ledelse til i samarbejde med medarbejdere og forældre at udvikle og forbedre kvaliteten på vor skole og fritidstilbud.

 Forældretilfredshedsundersøgelsen finder sted fra den 15. oktober – 29. november 2015.

Viby Skole søger Pædagogisk leder/ViceskolelederViby Skole søger en pædagogisk leder, der vil fortsætte og udvikle den gode indsats og samarbejdet om elevernes læring og trivsel i 5.-9.klasse samt skolens specialklasser, Afdeling U. 

Se det komplette stillingsopslag, klik her.

Viby Skole inviterer til informationsmøde vedr. skolestart 2016

Følg os på Facebook