Vi ønsker alle en god Påskeferie.

Kontakt til skolen i Påskeferien.

Skoleleder Henrik Kallestrup kan i yderst presserende tilfælde kontaktes på telefon 41 85 90 85.

 

Valg til skolebestyrelsen

Tidsplan for valg til skolebestyrelsen:

 

19. april kl.19-20: Informationsmøde nr. 1 skolebestyrelsens arbejde og det forstående skolebestyrelsesvalg.

10. maj: Frist for opstilling af kandidater.

26. maj: Frist for evt. digital afstemning.

Primo juni: Præsentation af den nye bestyrelse.

Vedhæftet denne besked er følgende dokumenter i pdf. format:

1. Opstilling forældrerepræsentant skolebestyrelsen 2018

2. Skolebestyrelsens årsberetning 2018.

 

Med venlig hilsen

      Nada Hawa                                       Henrik Kallestrup        

Formand for skolebestyrelsen                       Skoleleder

ORIENTERING TIL FORÆLDRE

Kære forældre

Som du måske har set eller hørt i medierne, er der udsigt til, at store dele af den kommunale service kan blive ramt af en arbejdskonflikt.

Det betyder, at undervisning i skoler og ungdomsskoler, pasning i dagtilbud samt fritidstilbud i SFO og klubber kan blive aflyst tidligst fra og med 10. april.

 

Konflikten berører dog ikke specialskoler, specialklasser og specialinstitutioner. Det betyder, at hvis dit barn går i specialklasse, bliver undervisningen som udgangspunkt gennemført som normalt. Dog er det fortsat uafklaret, om Kørselskontoret bliver omfattet af konflikten. Der vil blive informeret om dette, når vi ved besked.

 

Samtidig er der for skolens øvrige klasser undtagelser fra det generelle konfliktvarsel, idet ledere, tjenestemænd og visse medarbejdere er undtaget fra konflikten og arbejder som normalt. Det betyder, at nogle timer vil blive gennemført som planlagt, men at det vil variere fra skole til skole. Under en eventuel konflikt vil du i Forældreintra kunne se, hvilke timer der gennemføres som planlagt og modtage relevant information for din skole.

 

Denne information er sendt til alle forældre, der har børn i skoler, dag- og fritidstilbud i Aarhus Kommune. Bemærk, at al generel information om konflikten bliver lagt på Aarhus Kommunes hjemmeside på adressen: www.aarhus.dk/konflikt.

 

Med venlig hilsen

Søren Aakjær

Chef for skoler, dag- og fritidstilbud

Børn og Unge, Aarhus Kommune

 

Tekst: Engelsk    tekst: Arabisk    tekst: Somali    tekst: Farsi

Oplev det nye "Underground"

Tag en virtuel rundtur i den nye klub "Underground", en rundtur i "gode fornemmelser" og æstestik.

Følg os på Facebook